Topic Travel disclaimer

Topic Travel is onderdeel van Belvilla AG, de verantwoordelijke voor de merken Belvilla, AanZee, VillaXL, TopicTravel en Ardennes Relais. Belvilla AG wordt in deze disclaimer ‘Belvilla’ genoemd. Belvilla AG is onderdeel van OYO Vacation Homes.

Beschikbaarheid en prijzen

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. Belvilla is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar websites. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Content

Belvilla draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op de website die is opgesteld op basis van gegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend informatie over toeristische trekpleisters en evenementen, alsmede gegevens van points of interest in de buurt van het vakantiehuis en informatie die expliciet door de huiseigenaar is aangedragen (zoals o.a. tips).

Belvilla draagt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, correctheid en actualiteit van websites van derden waar naar gelinkt wordt vanaf deze website.

Technische beschikbaarheid

Belvilla streeft naar een optimaal gebruik en bereikbaarheid van de website. Treft u een technische storing, dan kunt u er zeker van zijn dat Belvilla deze zo spoedig mogelijk verhelpt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op de door Topic Travel aangeboden vakantiewoningen zijn de ANVR-reisvoorwaarden zoals weergegeven op deze website en de Algemene informatie en Aanvullende voorwaarden van Topic Travel van toepassing. De inhoud van deze voorwaarden kunt u bekijken en/of downloaden. Op het volledige aanbod is tevens het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is gelegen te Eindhoven.

Geografische kaarten 

De websites van Belvilla maken gebruik van Google Maps voor het weergeven van de ligging van het vakantiehuis en interessante punten in de omgeving. Deze kaarten dienen ter indicatie. Lees indien beschikbaar de huisbeschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning. Het exacte adres van het vakantiehuis ontvangt u bij uw reserveringsdocumenten.

Google Maps is vrijelijk beschikbare software van derden. Ondanks betrachte zorgvuldigheid heeft Belvilla geen invloed op de juistheid van deze kaarten en de inhoud van de software.

Webpartners en affiliates

Belvilla verstrekt gegevens van vakantiehuizen en planningen aan derden voor presentatie op externe websites. Belvilla verzorgt in deze gevallen de afhandeling van de boeking. Op deze websites van derden heeft Belvilla geen invloed. Komt u op genoemde websites iets tegen dat niet klopt? Laat het ons dan weten, dan nemen wij contact op met de externe partij om het op te lossen.

Aanvullende diensten

Belvilla promoot op haar website aanvullende diensten van derde partijen, waaronder autohuur en activiteiten in de omgeving. Ondanks zorgvuldigheid heeft Belvilla geen invloed op de inhoud van de websites van deze partijen, noch voor de correcte uitvoer van de diensten van deze partijen.

Bescherming intellectueel eigendom

Deze website alsmede de inhoud ervan zijn het intellectueel eigendom van Belvilla. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het medium, al dan niet voor commerciële doeleinden, is voorafgaande schriftelijke toestemming van Belvilla vereist.

Het gebruik van de merknamen en beeldmerken van Belvilla is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belvilla.